14-07-2018 00:23 KARS

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü'nden CEVAP ve TEKZİP METNİ!

Gazetemizde yer alan, bir habere DSİ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından Cevap ve Düzeltme Metni gönderilmiştir. İşte o cevap ve Düzeltme Metni...

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü'nden CEVAP ve TEKZİP METNİ!

CEVAP VE DÜZELTME METNİDİR

T.C.

KARS 2. NOTERLİĞİNE

İ H T A R N A M E D İ R

 

KEŞİDECİ                                         : Mustafa Meftun ÇAĞLAR           

                                                            DSİ 24. Bölge Müdürlüğü. KARS.

MUHATAP                                       : Hasan SAMANCI

                                                         Karsolay Gazetesi Sorumlu Müdürü

                                                         Ortakapı Mah. Yusufbey Cad. Midlands İş merkezi No:91/4 

                                                             KARS

AÇIKLAMALAR                              :

1 – Sayın Muhatap, 27.06.2018 tarihli gazetenizde çıkan haberde; İlimiz Selim İlçesi Gürbüzler, Bozkuş, Tuygun ve Baykara köylerinde 26.06.2018 tarihi akşam saatlerinde fırtına ile başlayan yağış sonrası oluşan taşkın akabinde www.karsolay.com haber sitesinde yer alan “DSİ’NİN TAŞKIN KORUMALARI İŞE YARAMADI” başlıklı haber gerçekleri yansıtmamakla birlikte tamamen hedef gösterir nitelikte bir yazıdır.


2 -  Söz konusu yazıda kurumumuzu küçük düşürücü ifadelerin yer alması, mesnetsiz ifadeler kullanılması ve faaliyetlerimizin halka yanlış aktarılması nedeniyle ekte bulunan tekzip yazısının 5187 sayılı Basın Kanunu 14. Madde gereğince yukarıda adı geçen ve sorumlu müdürü olduğunuz gazetenin ilk nüshasında yayınlanmasını talep etme zarureti doğmuştur.


SONUÇ: Sayın Muhatap, söz konusu ihtarnamenin tebliğinden itibaren, 5187 sayılı Basın Kanunun 14. Maddesi uyarınca 3 günlük inceleme süresinin sonunda çıkacak gazetenizin ilk sayısında aynı sayfada, aynı sütunda ve aynı büyüklükte puntolarla yayımlanmadığı takdirde yasal yollara müracaat edeceğimi ihtar en bildiririm. 09.07.2018-

                                                                                                                        Mustafa Meftun ÇAĞLAR
                                                                                                                         DSİ 24. Bölge Müdür Vekili

 

Sayın Noter; Üç nüsha ve ekinden oluşan iş bu ihtarnamenin ekiyle birlikte muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshanın tarafıma verilmesini kurumumuz adına arz ve talep ederim.

E K İ :

  1. Tekzip Metni.

TEKZİP METNİDİR
İlimiz Selim İlçesi Gürbüzler, Bozkuş, Tuygun ve Baykara köylerinde 26.06.2018 tarihi akşam saatlerinde fırtına ile başlayan yağış sonrası oluşan taşkın akabinde www.karsolay.com haber sitesinde yer alan “DSİ’NİN TAŞKIN KORUMALARI İŞE YARAMADI” başlıklı haber gerçekleri yansıtmamakla birlikte tamamen hedef gösterir nitelikte bir yazıdır.

İlimiz Selim İlçesi Gürbüzler ve Bozkuş köylerinde Kurumumuz tarafından önceki yıllarda inşa edilmiş taşkın tesisleri bulunmaktadır.

Selim İlçesi Gürbüzler köyündeki taşkın tesisimiz, ani ve kuvvetli bir şekilde yağan yağmur sularının yüzeysel akışa geçerek taşkın oluşturması nedeniyle dere yatağının yukarı havzasındaki rusubi (taş, kaya, kum vb.) malzemenin taşınması nedeniyle tıkanmış ve taşmıştır. 26.06.2018 Salı gecesi, taşkın haberi Kurumumuza ulaşır ulaşmaz görevli personellerimiz gece saat 22:00 sularında olay yerine intikal ederek gerekli etüt çalışmalarını yapmış ve 27.06.2018 Çarşamba günü itibariyle olay yerine 1 adet paletli ekskavatör, 1 adet paletli dozer ve 1 adet kamyon gönderilerek taşkın tesisinde ve çevresinde biriken rusubi malzemenin alınması çalışmalarına başlanmıştır. Aynı gün gece saatlerine kadar devam eden çalışmalarla tesisin içi temizlenmiş ve olası yeni bir taşkın için gerekli tedbirler alınmıştır. 29.06.2018 günü itibariyle bahse konu köyde çevreye yayılan rusubi malzeme temizlik ve nakil çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca 27.06.2018 Çarşamba günü, olay yerine Bölge Müdürlüğümüzce heyet görevlendirilerek tesiste yapılması öngörülen iyileştirme ve yukarı havza çalışmaları ile ilgili etüt çalışmalarına başlanmıştır.

Selim İlçesi Bozkuş köyündeki tesisimiz, yine aynı dönemde meydana gelen taşkın nedeniyle dere yatağının yukarı havzasındaki rusubi (taş, kaya, kum vb.) malzemenin taşınması nedeniyle taşkın tesisinde rusubat birikmesi meydana gelmiştir. Taşkın tesisinde herhangi bir hasar meydana gelmemiş olup, Selim İlçesi Gürbüzler köyünde devam eden temizlik çalışmalarının akabinde iş makineleri bölgeye intikal ettirilerek temizlik çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. 28.06.2018 tarihinde olay yerine görevlendirilen teknik personellerimizin yaptığı incelemeler sonucu taşkın tesisi ve dere yatağına vatandaşlarca hayvansal atıklar atılması kaydıyla hidrolik kesitlerin daraltıldığı tespit edilmiş ve gerekli uyarılar köy muhtarına yapılmıştır.

Selim İlçesi Tuygun ve Baykara köylerinde Kurumumuz tarafından inşa edilmiş herhangi bir taşkın tesisi bulunmamaktadır. Bu köylerde de ani ve kuvvetli yağışlar sonucu taşkın yaşanmıştır. Adı geçen iki köyde, makine parkımızın uygun olduğu bir dönemde makineli çalışma yapılması planlanmaktadır.

Habere konu olan 4 köyde de ani ve kuvvetli yağan yağışlar sonucu taşkınlar meydan gelmiştir. Dere yatağında izin verilen yapılaşmalar nedeniyle yatak çevresindeki yapılar (ev, ahır, müştemilat vs.) ve kullanım alanları (ekin ve tezek döküm yerleri) taşkından etkilenmiştir. Ayrıca dere yataklarındaki yapılaşmalara izin verilmemesi ve vatandaş müdahaleleri nedeniyle (evsel, hayvansal atık vb. malzeme dökümü) oluşan hidrolik kesit daralmaları hususlarında İlgililere gerekli uyarılar yapılmıştır.
Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER KARS HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Anketimize Katılın

Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?

Çok İyi
İyi
Fena Değil
Kötü